Hướng dẫn

Hướng dẫn làm bài thi

26/02/2020 |

Để làm bài thi, thí sinh phải có tài khoản đăng nhập. Vào "Đăng ký" để tiến hành đăng ký tài khoản.

Tiếp theo, thí sinh nhập đầy đủ thông tin và chọn "Đăng ký".

Phần đăng ký này thí sinh chỉ cần thực hiện lần đầu khi vào thi. Các lần thi, kỳ thi tiếp theo thí sinh không cần đăng ký lại, chỉ cần sử dụng tài khoản đã đăng ký lần đầu để đăng nhập là có thể vào thi. Trường hợp thí sinh quên mật khẩu, có thể liên hệ Ban tổ chức hoặc chọn "Quên mật khẩu" để được cấp lại mật khẩu mới.

Sau khi đăng ký hoặc đăng nhập thành công, thí sinh chọn "VÀO THI".

Thí sinh xem tổng quan, chọn "Vào thi" để bắt đầu làm bài.

Thi sinh tiến hành làm bài, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm

Và cuối cùng trả lời câu hỏi số 21 (tuỳ theo từng đợt thi, Ban tổ chức sẽ ra câu hỏi số 21 khác nhau vd: đoán số lượng người tham gia thi

hoặc đoán số người tham gia thi đạt 20 điểm; số lượt bài tham gia thi đạt 20 câu ....)

Sau khi trả lời các câu hỏi thí sinh chọn "Kết thúc" để nộp bài. Trường hợp hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài.

Sau khi nộp bài, thí sinh sẽ xem được kết quả bài thi của mình.