THỂ LỆ

Các Cuộc thi trực tuyến

“Tìm hiểu pháp luật năm 2021”trên địa bàn tỉnh Cà Mau

_____________________

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”trên địa bàn tỉnh Cà Mau; căn cứ Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của Chủ tịch UBND về việc thành lập Ban Tổ chức các Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CÁC CUỘC THI

Thực hiện theo Mục 1 Mục 3, Phần IIKế hoạch số 92/KH-UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

II. NỘI DUNG, THI GIAN T CHỨC CÁC CUỘC THI

1. Nội dung:

- Đợt 1: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật hình sự.

- Đợt 2: Bộ Luật lao động; Luật trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đợt 3: Luật Giao thông (đường bộ, đường thủy nội địa); Luật Thanh niên; Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

- Đợt 4: Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Biên phòng

2. Thời gian thi: 

- Đợt 1 Từ ngày 05/8/2021 đến hết ngày 25/8/2021.

- Đợt 2: Từ ngày 05/9/2021 đến hết ngày 25/9/2021.

- Đợt 3: Từ ngày 05/10/2021 đến hết ngày 25/10/2021.

- Đợt 4: Từ ngày 09/11/2021 đến hết ngày 29/11/2021

III. CÁCH THỨC THI

1. Thời gian làm bài thi:Tối đa là 20 phút (Thời gian thi được tính từ lúc thí sinh vào thi cho đến khi bấm nút kết thúc và xác nhận bài thi đã hoàn thành hoặc hết thời gian thi).

2. Đăng ký dự thi:

- Thí sinh phải truy cập và đăng ký dự thi theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi. Thí sinh phải cung cấp đầy đủ, chính xác họ và tên và các thông tin cá nhân bắt buộc khác; thí sinh dự thi đăng ký không chính xác sẽ không được xem xét, công nhận kết quả.

- Trường hợp thí sinh đã tạo tài khoản tại địa chi Website https://timhieuphapluat.camau.gov.vn (tại các Cuộc thi trước) thì tiếp tục đăng nhập bằng tài khoản đó để tham gia Cuộc thi này.

- Thí sinh quên mật khẩu liên hệ trực tiếp Bộ phận kỹ thuật (trong giờ hành chính) để được cấp lại mật khẩu.

3. Cách thức thi:

- Thí sinh trả lời trắc nghiệm 20 câu hỏi/lần thi, bằng cách chọn 01 đáp án đúng nhất trong các đáp án mà câu hỏi đặt ra. Thí sinh được dự thi nhiều lần/cuộc thi.

- Hệ thống Website sẽ tự động cập nhật và ghi nhận số lần dự thi và kết quả thi của thí sinh.

IV. PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM VÀ TIÊU CHÍ XẾP GIẢI

1. Phương pháp tính điểm:

- Thí sinh trả lời đúng: Được tính 01 điểm/câu hỏi.

- Thí sinh bỏ qua câu hỏi hoặc trả lời sai: 0 điểm/câu hỏi.

- Tổng số điểm của 01 lượt thi là 20 điểm.

2.Xét giải thưởng:

Việc xét giải thưởng do Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả chấm tự động của hệ thống Website Cuộc thi, dựa trên các tiêu chí sau:

- Thí sinh đạt giải là thí sinh trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng Cuộc thi.

- Trường hợp có nhiều thí sinh đồng số điểm, Ban Tổ chức sẽ xem xét trên tiêu chí thời gian thí sinh hoàn thành phần thi sớm nhất, hệ thống Website sẽ tự động cập nhật thời gian thi của từng thí sinh.

- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng nhau về các tiêu chí trên thì Ban Tổ chức xem xét lựa chọn thí sinh có lượt tham gia trả lời đúng 20 câu hỏi nhiều nhất.

3. Ban Tổ chức Cuộc thi không công nhận kết quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp sau:

- Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật để đăng ký dự thi;

- Sử dụng thông tin của người khác để dự thi;

- Có hành vi, vi phạm khác làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn thông tin của Cuộc thi.

V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Cơ cấu giải thưởng: Gồm 26 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 20 giải khuyến khích).

2. Giá trị giải thưởng

- 01 giải nhất: Trị giá 2.000.000 đồng/giải.

- 02 giải nhì: Trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- 03 giải ba: Trị giá 800.000 đồng/giải.

- 20 giải khuyến khích: Trị giá 500.000 đồng/giải.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả sau 10 ngày khi kết thúc Cuộc thi

2. Thời hạn giải quyết khiếu nại kết quả Cuộc thi là 05 ngày, kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, Ban Tổ chức Cuộc thi không xem xét giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi, tại địa chỉ:

- Website: https://timhieuphapluat.camau.gov.vn

- Website: http://pbgdpl.camau.gov.vn

2. Hỗ trợ về kỹ thuật: Điện thoại: (0290) 3550.828 – 0947.444927 bộ phận kỹ thuật (trong giờ hành chính).

3. Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, số 07, đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Điện thoại: (0290) 3550.828; Email: pbgdpl@camau.gov.vn.

Trên đây là Thể lệ các Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong quá trình tổ chức, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi để được giải đáp, hỗ trợ./.

Tài liệu kèm theo