Phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về Quân sự và Quốc phòng" năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của Chủ tịch UBND về việc thành lập Ban Tổ chức các Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Ban Tổ chức phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về Quân sự và Quốc phòng" năm 2021 (gọi tắt là Cuộc thi), như sau:

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên hệ thống Website: https://timhieuphapluat.camau.gov.vn và trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau: http://pbgdpl.camau.gov.vn. Thời gian bắt đầu từ 0h00 ngày 09/11/2021 và kết thúc vào lúc 17h00 ngày 29/11/2021. Cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Biên phòng và các quy định khác có liên quan.

- Đối tượng thi: Công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau (trừ thành viên trong Ban Tổ chức, Thư ký những người có liên quan).

- Nội dung thi:  Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Biên phòng và các quy định khác có liên quan.

Hình thức thi: Trực tuyến. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống thi trực tuyến Sở Tư pháp Cà Mau. Thí sinh có thể truy cập tại địa chỉ sau: https://timhieuphapluat.camau.gov.vn .

Thời gian làm bài thi và Đăng ký dự thi: Tối đa là 20 phút (Thời gian thi được tính từ lúc thí sinh vào thi cho đến khi bấm nút kết thúc và xác nhận bài thi đã hoàn thành hoặc hết thời gian thi).

- Đăng ký dự thi:

+ Thí sinh phải truy cập và đăng ký dự thi theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi. Thí sinh phải cung cấp đầy đủ, chính xác họ và tên và các thông tin cá nhân bắt buộc khác; thí sinh dự thi đăng ký không chính xác sẽ không được xem xét, công nhận kết quả.

+ Trường hợp thí sinh đã tạo tài khoản tại địa chi Website https://timhieuphapluat.camau.gov.vn (tại các Cuộc thi trước) thì tiếp tục đăng nhập bằng tài khoản đó để tham gia Cuộc thi này.

+ Thí sinh quên mật khẩu liên hệ trực tiếp Bộ phận kỹ thuật (trong giờ hành chính) để được cấp lại mật khẩu.

- Cách thức thi:Thí sinh trả lời trắc nghiệm 20 câu hỏi/lần thi, bằng cách chọn 01 đáp án đúng nhất trong các đáp án mà câu hỏi đặt ra. Thí sinh được dự thi nhiều lần/cuộc thi. Hệ thống Website sẽ tự động cập nhật và ghi nhận số lần dự thi và kết quả thi của thí sinh.

Tiêu chí xếp giải thưởng: 

Việc xét giải thưởng do Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả chấm tự động của hệ thống Website Cuộc thi, dựa trên các tiêu chí sau:

+ Thí sinh đạt giải là thí sinh trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng Cuộc thi.

+ Trường hợp có nhiều thí sinh đồng số điểm, Ban Tổ chức sẽ xem xét trên tiêu chí thời gian thí sinh hoàn thành phần thi sớm nhất, hệ thống Website sẽ tự động cập nhật thời gian thi của từng thí sinh.

+ Trường hợp có nhiều thí sinh bằng nhau về các tiêu chí trên thì Ban Tổ chức xem xét lựa chọn thí sinh có lượt tham gia và trả lời đúng 20 câu hỏi nhiều nhất.

- Cơ cấu giải thưởng: Gồm 26 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 20 giải khuyến khích).

- Giá trị giải thưởng

+ 01 giải nhất: Trị giá 2.000.000 đồng/giải.

+ 02 giải nhì: Trị giá 1.000.000 đồng/giải.

+ 03 giải ba: Trị giá 800.000 đồng/giải.

+ 20 giải khuyến khích: Trị giá 500.000 đồng/giải.

Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong các ngành, các cấp trong tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ, và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi./.