Thông tin phản hồi

Cảm ơn các bạn đã tham gia Hệ thống thi trực tuyến - Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh đến Ban tổ chức, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi. Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật.

Thông tin liên hệ

Ban tổ chức

Số 7, đường Huyền Trân Công Chúa, Khóm 8, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
0290.3550.828 - Fax: 0290.3834.795 - Email: pbgdpl@camau.gov.vn - số hỗ trợ kỹ thuật: 0947444927