Tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Lao động và Trẻ em” năm 2021

Tin hoạt động | 10-09-2021 | 5 lượt xem

Để cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt pháp lý sâu rộng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và thực hiện pháp luật về Bộ luật Lao động; Luật Trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các quy định khác có liên quan.

Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành văn bản triển khai, hưởng ứng Cuộc thi như: Bảo hiểm xã hội tỉnh (Công văn số 973/BHXH-TT&PTĐT ngày 08/9/2021) phát động hưởng ứng tham Cuộc thi trong các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc; yêu cầu tuyên truyền, khuyến khích, tạo điều kiện để viên chức, người lao động hợp đồng tham gia Cuộc thi và đề ra chỉ tiêu mỗi đơn vị có ít nhất 70% viên chức, người lao động hợp đồng tham gia Cuộc thi. Sở Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 2335/SGDĐT-VP) chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc tham gia hưởng ứng Cuộc thi; đề nghị các đơn vị, trường học đăng tải đường link của Cuộc thi https://timhieuphapluat.camau.gov.vn trên Trang thông tin điện tử đơn vị, trường học nhằm thu hút và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong đơn vị, trường học hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Khuyến khích các đơn vị, trường học có văn bản giao chỉ tiêu cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong đơn vị, trường học hưởng ứng Cuộc thi. Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Trần Văn Thời (Công văn số 163/HĐPH) chỉ các cơ quan, đơn vị tham gia hưởng ứng Cuộc thi; đồng thời giao chỉ tiêu có ít nhất 1.097 công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi. UBND huyện Cái Nước, UBND huyện Phú Tân, UBND huyện Năm Căn đã ban hành văn bản triển khai, phát động Cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương; vận động công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện tham gia Cuộc thi…

Được biết, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Lao động và Trẻ em” năm 2021 diễn ra trong thời gian 20 ngày, từ ngày 06/9/2021 đến ngày 26/9/2021. Người dự thi truy cập và thi trực tiếp tại địa chỉ website: https://timhieuphapluat.camau.gov.vn hoặc truy cập chuyên mục Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2021 trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau (http://pbgdpl.camau.gov.vn). Cuộc thi dự kiến trao 26 giải thưởng, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 20 giải khuyến khích./.

 

Phòng PBGDPL