Huyện Trần Văn Thời: Chỉ đạo hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT” 

Tin hoạt động | 12-06-2021 | 3 lượt xem

Ngày 04/6/2021, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện Trần Văn Thời ban hành Công văn số 102/HĐPH phát động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện yêu cầu: các Ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai, tuyên truyền sâu rộng, vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, sỹ quan, đoàn viên, hội viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia Cuộc thi đảm bảo chất lượng, hiệu quả và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác PBGDPL năm 2021 của cơ quan, đơn vị.

Để tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương với 824 thí sinh. Riêng Ủy viên Hội đồng phối hợp là lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Cựu chiến binh huyện (ngoài chỉ tiêu phân bổ) mỗi đơn vị vận động ít nhất 13 thí sinh là thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức mình tham gia Cuộc thi.

Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện chỉ đạo đăng tải 02 đường link: https://timhieuphapluat.camau.gov.vn và https://camau.baohiemxahoi.gov.vn của Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử huyện để cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, sỹ quan, đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn huyện truy cập, tham gia cuộc thi./.

Phòng PBGDPL