Dự Lễ tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về Hòa giải ở cơ sở” và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Quyền dân sự chính trị”; phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thông báo | 07-09-2022 | 109 lượt xem