Dự Lễ tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường” và phát động Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình, giải pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thông báo | 02-06-2023 | 45 lượt xem